ZRB GOLEMA

ul. Siemieńskiego 14

35-234 Rzeszów


tel/fax  17 862 21 87 

tel.       17 864 25 57 

www.golema.pl

e-mail : biuro@golema.pl


  Aktualne realizacje :

Targowisko Miejske w Dęblinie

Stacja Benzynowa w Deblinie

Remont hali WSK w Rzeszowie

Aktualne realizacje

Budowa stanowiska badawczo- testowego przekładni redukcyjnych napędu wentylatora silników lotniczych w ramach tworzenia grupy badawczo-rozwojowej przekładni i napędów lotniczych silników odrzutowych  WSK PZL Rzeszów;

Wykonanie robót budowlanych i termomodernizacji budynków ZSO Nr 1, MOPS oraz Straży Miejskiej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ZSO Nr 1 przy ul. Ofiar Katynia 1 i  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1;

Wykonanie modernizacji świetlików dachowych w budynku nr 14 Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Dęblinie;

Remont pomieszczeńsanitarnych wraz z wymiana instalacji ciepłej wody w budynku administracyjnym Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Dęblinie;

Rozbudowa hali D-13 dla Placówki Kontroli Czystości wydziału W-80 WSK PZL Rzeszów;

Modernizacja hali H-2 UTC CCS w Ropczycach;

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu Mój Rynek w miejscowości Dęblin;

Remont pomieszczeńw obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;

Modernizacja budynku K-60 WSK PZL Rzeszów;

Roboty budowlane związane z przebudowąstacji paliw na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4929 w miejscowości Dęblin;

Modernizacja budynku L-46 WSK PZL Rzeszów;

Wykonanie elewacji w  budynku B-05 WSK PZL Rzeszów;